THÔNG BÁO TỰU TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

THÔNG BÁO TỰU TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

...
Thông báo Tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024

Thông báo Tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024

Lượt xem:

...
KÊ HOẠCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2022-2023

KÊ HOẠCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:

...
Công khai tình hình quản lí, sử dụng tài sản công năm 2022

Công khai tình hình quản lí, sử dụng tài sản công năm 2022

Lượt xem:

...
Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2023

Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2023

Lượt xem:

...
Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021

Lượt xem:

...
Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023

Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023

Lượt xem:

UBND tỉnh Kon Tum ban hành quyết định số 460 QĐ-UBND ngày 15/08/2022 Về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau: ...
Trang 1 / 3123 »