TRIỂN KHAI. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG VssID

Lượt xem:

Đọc bài viết

                                             –— CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG NHÀ TRƯỜNG—–
Nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số, năng động, sáng tạo, nhạy bén với khoa học – công nghệ, thanh niên được kỳ vọng là lực lượng đi đầu trong chuyển đổi số, làm chủ công cuộc xây dựng và phát triển mọi lĩnh vực trong tương lai.
Thời gian qua, đoàn viên, thanh niên Phân hiệu trường PT DTNT đã tích cực tham gia vào quá trình xây dựng chính phủ số, xã hội số; nâng cao năng lực số cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên.
Vừa qua, Phân hiệu Trường PT DTNT phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện Ia H’Drai triển khai, hướng dẫn cài ứng dụng VssID cho các Đoàn viên, Thanh niên.
                       Cán bộ BHXH huyện Ia H’Drai hướng dẫn học sinh cài đặt ứng dụng
                                                                                                                                               —- Đoàn trường—–