THÔNG BÁO: HỌC SINH 12 NHẬN LẠI HỒ SƠ

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hiện nay tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 khi phát hồ sơ cho thí sinh một cách hợp lý, phân luồng và giữ khoảng cách đúng yêu cầu.  Phân hiệu trường PTDTNT Tỉnh tại huyện Ia H’Drai  xây dựng phương án phát hồ sơ TN THPT cho thí sinh niên khóa 2018-2021 như sau:

  • Ngày 3/8/2021: Lớp 12B
  • Ngày 4/8/2021: Lớp 12A.

 

  • Khi đi nhận hồ sơ, các em chú ý đảm bảo 5K để phòng chống dịch.