HỘI THI: TÌM HIỂU VỀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC VÀ PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỒNG BÀO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Vừa qua, ngày 23/11/2023, Phân hiệu Trường PT DTNT tỉnh tại huyện Ia H’Drai phối hợp cùng Ban Dân tộc Tỉnh Kon Tum tổ chức “Hội Thi Tìm hiểu về chính sách dân tộc và pháp luật có liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023”. Hội thi đã đem lại nhiều kiến thức bổ ích về chính sách dân tộc, về các qui định pháp luật có liên quan đến người dân tộc thiểu số, miền núi.

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi

  — Đoàn trường —