Bộ Đề kiểm tra giữa kì các môn

Bộ Đề kiểm tra giữa kì các môn

Lượt xem:

Nhà trường tổng hợp các đề kiểm tra giữa kì I năm học 2023-2024, chi tiết ở thư mục đính kèm./.01. Giua HK1 ...
Kế hoạch kiểm tra cuối kì I năm học 2023-2024

Kế hoạch kiểm tra cuối kì I năm học 2023-2024

Lượt xem:

Ngày 8/12/2023, Nhà trường đã ban hành kế hoạch số 35/KH-PHIAHDRAI về việc tổ chức, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh cuối học kì I năm học 2023-2024. Chi tiết ở file đính kèm./. ...
Thông báo Tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024

Thông báo Tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024

Lượt xem:

...
KÊ HOẠCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2022-2023

KÊ HOẠCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:

...
Công khai tình hình quản lí, sử dụng tài sản công năm 2022

Công khai tình hình quản lí, sử dụng tài sản công năm 2022

Lượt xem:

...
Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2023

Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2023

Lượt xem:

...
Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021

Lượt xem:

...
TRUYỆN NGẮN : TIẾNG VỌNG LÀNG XA – NGUYỄN SƠN TÙNG

TRUYỆN NGẮN : TIẾNG VỌNG LÀNG XA – NGUYỄN SƠN TÙNG

Lượt xem:

...
HUYỆN MỚI CHỜ EM

HUYỆN MỚI CHỜ EM

Lượt xem:

...
Phân khai dự toán ngân sách nhà nước Năm 2021

Phân khai dự toán ngân sách nhà nước Năm 2021

Lượt xem:

...
Trang 1 / 212 »