HỘI THI: TÌM HIỂU VỀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC VÀ PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỒNG BÀO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2023

HỘI THI: TÌM HIỂU VỀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC VÀ PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỒNG BÀO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2023

Lượt xem:

Vừa qua, ngày 23/11/2023, Phân hiệu Trường PT DTNT tỉnh tại huyện Ia H’Drai phối hợp cùng Ban Dân tộc Tỉnh Kon Tum tổ chức “Hội Thi Tìm hiểu về chính sách dân tộc và pháp luật có liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023”. Hội thi đã đem lại nhiều kiến thức bổ ích về chính sách dân tộc, về... ...
TRIỂN KHAI. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG VssID

TRIỂN KHAI. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG VssID

Lượt xem:

                                             –— CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG NHÀ TRƯỜNG—– Nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số, năng động, sáng tạo, nhạy bén với khoa học – công nghệ, thanh niên được kỳ vọng là lực lượng đi đầu trong chuyển đổi số, làm chủ công cuộc... ...
Bộ Đề kiểm tra giữa kì các môn

Bộ Đề kiểm tra giữa kì các môn

Lượt xem:

Nhà trường tổng hợp các đề kiểm tra giữa kì I năm học 2023-2024, chi tiết ở thư mục đính kèm./.01. Giua HK1 ...
Kế hoạch kiểm tra cuối kì I năm học 2023-2024

Kế hoạch kiểm tra cuối kì I năm học 2023-2024

Lượt xem:

Ngày 8/12/2023, Nhà trường đã ban hành kế hoạch số 35/KH-PHIAHDRAI về việc tổ chức, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh cuối học kì I năm học 2023-2024. Chi tiết ở file đính kèm./. ...
THỰC HIỆN QUI ĐỊNH 3 CÔNG KHAI

THỰC HIỆN QUI ĐỊNH 3 CÔNG KHAI

Lượt xem:

...