HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIỮA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023-2024 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ IV/2023

HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIỮA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023-2024 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ IV/2023

Lượt xem:

Ngày 01/11/2023, Hội đồng trường Phân hiệu trường PT DTNT tỉnh tại huyện Ia H’Drai tổ chức Hội nghị nhằm đánh giá công tác giữa học kỳ I, năm học 2023-2024 và kế hoạch thực hiện công tác nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2023. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có Thầy Nguyễn Ngọc Quốc – Chủ tịch Hội đồng trường; Đ/c Nguyễn Tiến Dũng – Phó CT... ...